Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim poszukuje instruktora/opiekuna grupy śpiewaczej 50+ Nadodrze”.

Prowadzenie grupy wokalnej polega na nauce śpiewu, występach w przeglądach i festiwalach muzycznych, udziale w festynach i imprezach organizowanych przez Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” oraz Gminę Krosno Odrzańskie.

Czas pracy – ok. 10 godzin w miesiącu. Zajęcia z zespołem przeważnie odbywają się w godzinach popołudniowych. Wskazana jest umiejętność gry na własnym instrumencie.

CV wraz z pisemną koncepcją prowadzenia zespołu wokalnego prosimy przynosić do siedziby Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” (ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie), wysłać pocztą tradycyjną bądź elektroniczną na adres sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl w terminie: do 15 lutego 2013 r.

Więcej informacji udziela Paulina Downar wz. Dyrektora Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” pod nr tel. 68 383 89 94, 609 006 275.