Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim przy wsparciu środków z kampanii “Zachowaj Trzeźwy Umysł” w dniach

12. lutego – 23. lutego 2018 r. organizują zajęcia w ramach projekt:

„Zimowa Ferajna”.

Na spotkania zapraszamy uczniów ze szkół z terenu gminy Krosno Odrzańskie.

 

„Zimowa Ferajna” to cykl zajęć profilaktycznych, sportowych, edukacyjnych i artystycznych promujących aktywne formy spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszących ich kompetencje i pobudzających wyobraźnię twórczą.

Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji mających zachęcić do porzucenia telewizora i komputera oraz zachęcić do spędzania czasu wolnego polegającego na rozwijaniu swoich zainteresowań.

W programie „Zimowej Ferajny” znajdują się: zajęcia i zawody sportowe, zabawy plastyczne, bal karnawałowy, wyjazd do teatru, kina, Centrum Przyrodniczego i Planetarium, parku trampolin Skokoloco, pokaz iluzjonisty i wiele innych atrakcji.

Centrum Artystyczno-Kulturalne “Zamek” prowadzi zapisy na poszczególne wydarzenia. Na większość atrakcji  liczba miejsc jest ograniczona. (Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatą i podpisaną zgodą rodzica/opiekuna).

Atrakcje wyjazdowe są odpłatne – koszt 5 zł. Zapisy oraz wpłaty za wyjazdy przyjmowane są  w sekretariacie (I piętro) w Centrum Artystyczno-Kulturlanym “Zamek”. 

Przypominamy, że na wszystkie zajęcia niezbędna jest zgoda wraz z podpisem rodzica/opiekuna.

Harmonogram zajęć znajduje się na plakacie.

Więcej informacji można uzyskać u organizatorów zajęć.

Kontakt: CAK „Zamek” – tel. 68 383 8994, OSiR – 68 383 5408.

 

„ZIMOWA FERAJNA” ZDOBYŁA DOFINANSOWANIE W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH/GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2018.

 

ZGODA RODZICA222