TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ ogłasza 59. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI.

Konkurs jest prowadzony w drodze wielostopniowych przeglądów: środowiskowych, miejskich, gminnych; powiatowych i/lub rejonowych, wojewódzkich.

Eliminacje gminne odbędą się w Centrum Artystyczno – Kulturalnym „Zamek” w Krośnie Odrzańskim przy ul. Szkolnej 1 w dniu 14 marca 2014 r. (piątek) o godz. 17:00.

Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie się do jednego z czterech turniejów oraz złożenie karty uczestnictwa w terminie do 7 marca 2014 r. w Centrum Artystyczno – Kulturalnym „Zamek”. Zgłoszenie można wysłać także drogą e-mailową na adres: r.sujak@zamek.krosnoodrzanskie.pl.

Dla wszystkich uczestników Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” przygotowało specjalne warsztaty recytatorskie prowadzone przez profesjonalnego aktora  – Artura Belinga. Zajęcia odbędą się w dniu konkursu o godz. 15.00 w Centrum Artystyczno – Kulturalnym „Zamek” w Krośnie Odrzańskim przy ul. Szkolnej 1. Ponadto podczas trwania konkursu w trakcie obrad jury, zapraszamy wszystkich na występ słowno – muzyczny Teatru Rozrywki Trójkąt z Zielonej Góry.

Szczegółowe informacje o 59. OKR znajdują się w regulaminie konkursu. Regulamin oraz karty zgłoszenia są dostępne w siedzibie CAK „Zamek” oraz na stronie Organizatora 59. OKR – Towarzystwa Kultury Teatralnej: www.tkt.art.pl.

Pliki do pobrania – 59. OKR

Dla laureatów konkursu, przewidziano atrakcyjne nagrody.

Podczas eliminacji rejonowych do 59. OKR zostanie wytypowanych 5 osób,które wezmą udział w dalszym etapie konkursu, tj. w eliminacjach powiatowych.  Prezentacje Powiatowe 59. OKR odbędą się 27 marca 2014 r. o godz. 10:00 w Gubińskim Domu Kultury (ul. Westerplatte 14).

plakat_okr.s