„…konkursy recytatorskie stały się dla ich uczestników impulsem, aby mówić o Polsce i sprawach narodu, a także o metafizycznych nastrojach człowieka, o prawdach odwiecznych, o świecie minionym i nam współczesnym. Mówili językiem największych: od Kochanowskiego po Różewicza, także słowami Homera, Pascala, Heinego, Eliota, Camusa, a poprzez ich utwory wypowiadali siebie, swoje credo, niekiedy swój etos życiowy. Tylko ludzie teatru i pióra są w stanie zrozumieć ogrom trudności, jakie pokonywać musiała nastoletnia dziewczyna lub robotnik budowlany w pracy intelektualnej nad słowem, nad głosem i dykcją, nad gestem ręki, nad uśmiechem – aby udźwignąć teksty klasyków myśli i po nowemu je odczytać.”

Takimi słowami Jerzego Mikke – autora idei Ogólnopolskich Konkursów Recytatorskich rozpoczyna się regulamin kolejnej 60-jubileuszowej edycji OKR.

W tym roku ponownie TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ zaprasza najlepszych recytatorów oraz poetów i aktorów do udziału w 60. OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM.

Konkurs jest prowadzony w drodze wielostopniowych przeglądów: środowiskowych, miejskich, gminnych; powiatowych i/lub rejonowych, wojewódzkich.

Eliminacje gminne odbędą się w Centrum Artystyczno – Kulturalnym „Zamek” w Krośnie Odrzańskim przy ul. Szkolnej 1 w dniu 13 marca 2015 r. (piątek) o godz. 17:00.

Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie się do jednego z czterech turniejów oraz złożenie karty uczestnictwa w terminie do 9 marca 2015 r. (poniedziałek) w Centrum Artystyczno – Kulturalnym „Zamek”. Zgłoszenie można wysłać także drogą e-mailową na adres: r.sujak@zamek.krosnoodrzanskie.pl.

Szczegółowe informacje o 60. OKR znajdują się w regulaminie konkursu. Regulamin oraz karty zgłoszenia są dostępne w siedzibie CAK „Zamek” oraz na stronie Organizatora 60. OKR – Towarzystwa Kultury Teatralnej: www.tkt.art.pl.

Pliki do pobrania – 60. OKR

Dla laureatów konkursu, przewidziano atrakcyjne nagrody.

Podczas eliminacji rejonowych do 60. OKR zostanie wytypowanych 5 osób, które wezmą udział w dalszym etapie konkursu, tj. w eliminacjach powiatowych. Prezentacje Powiatowe 60. OKR odbędą się 26 marca 2015 r. o godz. 10:00 w Gubińskim Domu Kultury (ul. Westerplatte 14).

Dodatkową atrakcją tego wieczoru będzie występ Jana A. Fręsia, który przedstawi swój autorski monodram pt. „Alt_Control”. Jest to spektakl, nawiązujący w epizodach do współczesnego języka komputerowego, jest świadectwem zmagań człowieka − dojrzałego w epoce przed Internetem – z mijającym nieubłaganie czasem, głupotą kultury reklamiarsko-celebryckiej czy coraz bardziej cyniczną manipulacją, dokonywaną przez media na nieprzygotowanej do tego tzw. „ciemnej masie”, która „wszystko kupi”.

Bohater przedstawienia walczy z różnymi stereotypowymi sądami i ocenami, dotyczącymi naszej współczesności (zainteresowania młodzieży, system oświaty, miejsce seniorów w społeczeństwie itp.), próbując przekonać widzów − bez względu na wiek − jak istotną wartością jest proces „budowania siebie z samego siebie”.

Gorzko-zabawny obraz perypetii i refleksji bohatera adresowany jest do szerokiej gamy odbiorców, którzy mimo braku treningów asertywności coraz częściej potrafią przeciwstawić się fali agresywnego prostactwa, broniąc czasem wyznawanych wartości (np. prawa do dojrzałości), a czasem po prostu zdrowego rozsądku.

plakat1(1)