.

… artysta żywego słowa powinien być czułym słuchaczem nie tylko autora i samego siebie, ale i społeczeństwa, z którego wyrasta i w którym żyje. W sztuce żywego słowa ważne są – głos, dykcja i środki ekspresji; ważniejsze – technika,artyzm i kultura, ale najważniejszy jest w niej – człowiek. Taka sztuka potrzebna jest naszym czasom. Trzeba więc, żeby stawała się coraz powszechniejsza: zarówno na trybunie sejmowej i sądowej, jak przed mikrofonem, na scenie i na estradzie, podczas ogólnopolskich konkursów recytatorskich; żeby jej elementy były nieodłącznym współczynnikiem osobistej kultury każdego Polaka: żeby przyczyniły się do nobilitacji najcenniejszego naszego dobra, jakim jest język i mowa polska. – Mieczysław Kotlarczyk – twórca Teatru Rapsodycznego, 1966

Towarzystwo Kultury Teatralnej zaprasza recytatorów, aktorów, poetów i krasomówców do udziału w rejonowych eliminacjach do 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Eliminacje odbędą się w siedzibie Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim 10 marca 2016 roku o godzinie 18:00.

Do konkursu mogą zgłaszać się przedstawiciele dwóch grup wiekowych: młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe. Zgłoszenia można składać w sekretariacie CAK przy ulicy Szkolnej 1 w Krośnie Odrzańskim do dnia 8 marca.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz karty uczestnika dostępne są pod adresem internetowym:

http://www.tkt.art.pl/okr

Dla laureatów eliminacji rejonowych przewidziane są nagrody rzeczowe oraz jedna nagroda finansowa.

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość udzielenia przez Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” pomocy merytorycznej dla osób, które chciałyby wziąć udział w konkursie – także pomocy w doborze tekstu oraz przygotowaniu się do eliminacji. W celu uzyskania takiej pomocy zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl.

Zapraszamy i zachęcamy do udziału!