Zapraszamy recytatorów, aktorów, poetów i krasomówców do udziału w 65. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.

Eliminacje Powiatowe odbędą się w siedzibie Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim 03 kwietnia 2020 roku o godzinie 17:00.

Do konkursu mogą zgłaszać się wszyscy chętni mieszkańcy Powiatu Krośnieńskiego – młodzież szkół ponadgimnazjalnych i dorośli. Zgłoszenia można składać w sekretariacie CAK-Zamek przy ulicy Szkolnej 1 w Krośnie Odrzańskim lub na adres email: sekretariat@cak-zamek.pl do dnia 27 marca 2020 roku do godziny 15.30.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz karty uczestnika dostępne są na stronie internetowej:

http://www.tkt.art.pl/ogolnopolski_konkurs_recytatorski

Dla laureatów eliminacji powiatowych przewidziane są nagrody rzeczowe oraz jedna nagroda finansowa.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest:

                                   Tomasz Miechowicz – tel. 609 006 275.

Z przyjemnością informujemy, że organizację Eliminacji Powiatowych 65 OKR wspiera Powiat Krośnieński.