Centrum Artystyczno-Kulturalne “Zamek” zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego i Powiatu Słubickiego  do wzięcia udziału w eliminacjach do przeglądu wojewódzkiego 68 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Przesłuchania eliminacyjne OKR odbędą się w Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim 26 kwietnia 2023 o godzinie 17.00.

Karty zgłoszeniowe do konkursu (recytacja, wywiedzione ze słowa, poezja śpiewana) należy dostarczyć do sekretariatu CAK Zamek do dnia 21 kwietnia 2023 roku. Karty dostarczamy osobiście lub skany kart na adres: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl (w przypadku dostarczenia skanów konieczne będzie dostarczenie w dniu eliminacji oryginałów kart i zgód).

UWAGA! W kategorii teatru jednego aktora nie będą organizowane eliminacje powiatowe tylko od razu eliminacje wojewódzkie.  W związku z tym karty zgłoszeniowe w kategorii teatrów jednego aktora prosimy o przesłanie bezpośrednio na adres organizatora wojewódzkiego  (Wojewódzka                     i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida  w Zielonej Górze) do dnia 5 maja 2023 : okr@biblioteka.zgora.pl  

Na etapie konkursu powiatowego nie są pobierane żadne opłaty akredytacyjne, uczestnicy ponoszą jedynie koszty dojazdu na przegląd.

Regulamin Konkursu oraz karty zgłoszeniowe dostępne są do pobrania na stronie głównego organizatora imprezy:  tkt.art.pl, przesyłamy je również w załącznikach.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod numerem 609 006 275.

Regulamin

Karta zgłoszenia – RECYTACJA, WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

Karta zgłoszenia – POEZJA ŚPIEWANA

Karta zgłoszenia – TEATR JEDNEGO AKTORA