27 września 1939 roku, po walecznej kampanii wrześniowej, gdy hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę, rozpoczął się proces tworzenia Polskiego Państwa Podziemnego.

Była to żmudna praca, naznaczona bólem oraz cierpieniem. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, której 70. rocznicę również w tym roku obchodzimy, ale też stworzenie siły moralnej i tradycji niepodległościowej, pozwalających przetrwać czasy komunistycznej dyktatury.

Dr Łukasz Kamiński, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej zwrócił się do Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim o wsparcie działań, polegających na upamiętnieniu bohaterskich czynów naszych rodaków. Z tej okazji w wielu krośnieńskich placówkach oświatowych odbędą się uroczystości patriotyczne, pogadanki, lekcje oraz wystawy:

Szkoła Podstawowa nr 2:
Odbędą się pogadanki na zajęciach oraz zostanie przygotowana stosowna gazetka tematyczna.

Szkoła Podstawowa nr 3:
W dniu 26 września 2014 roku odbędą się lekcje historii upamiętniające tworzenie się struktur Polskiego Państwa Podziemnego, towarzyszyć temu będzie śpiewanie pieśni patriotycznych w towarzystwie harcerzy. Jednocześnie 23 września 2014 roku w szkole odbędzie się wirtualna lekcja historii przeznaczona dla klas VI, pt. “Opowieść o Żydach polskich. Lekcja na żywo w każdej szkole” – jest to objęty przez MEN projekt, który został przygotowany w związku z planowanym na koniec października otwarciem wystawy stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy:
Odbędzie się Szkolny Konkurs historyczno-plastyczny dot. wykonania Znaku Polski Walczącej wraz z wystawą prac. Zostanie przygotowana gazetki szkolnej na temat Polskiego Państwa Podziemnego. Odbędą się pogadanki oraz prezentacja filmu dla uczniów kl. IV-VI o Polskim Państwie Podziemnym w l. 1939-1945. Będą wywieszone flagi oraz zostanie zapalony symboliczny znicz pod krzyżem na cmentarzu w Radnicy za poległych w obronie Ojczyzny.

W Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Krośnie Odrzańskim została zorganizowana wystawa zatytułowana „Przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego”, w której wykorzystano materiały udostępnione przez IPN. Uczniowie mieli możliwość zwiedzania wystawy w trakcie lekcji historii oraz w czasie przerw międzylekcyjnych. Odbyła się także dla młodzieży projekcja filmu pt. „Polskie Państwo Podziemne 1939-1945”. 27 września 2014r., czyli w rocznicę utworzenia tej organizacji, na budynku szkoły zostanie wywieszona flaga narodowa.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich instytucji publicznych oraz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie o wywieszenie w dniu 27 września 2014 r. flag narodowych w celu upamiętnienia utworzenia struktur Polskiego Państwa Podziemnego.