Urząd Miasta, 5 Kresowy Batalion Saperów, Klub Garnizonowy oraz Centrum Artystyczno – Kulturalne “Zamek” w Krośnie Odrzańskim zapraszają do wzięcia udziału w uroczystościach patriotycznych upamiętniających 71. rocznicę wybuchu II wojny światowej, które odbędą się w dniu 1 września 2010 r. o godz. 17.00 pod pomnikiem Powrotu Środkowego Nadodrza do Macierzy. Uroczystościom patriotycznym będą towarzyszyć inne wydarzenia:

godz. 18.00 – Klub Garnizonowy

PIKNIK WETERANA

(wystawa fotograficzna oraz  żołnierska grochówka)

godz. 19.00 – Klub Garnizonowy

KONCERT

pt. “Serce w plecaku” w wykonaniu Macieja Wróblewskiego

Wejściówki na koncert do odbioru w Biurze Obsługi Interesanta UM, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy oraz w Centrum Artystyczno – Kulturalnym “Zamek” od 25.08.2010 r.