Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim zaprasza do składania ofert na OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ I HANDLOWĄ imprezy  Dni Krosna Odrzańskiego – 26 maja 2012 r.

Oferty należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, lub drogą mailową na adres sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl w terminie do 15 maja 2012 r.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej w załączniku:

DNI KROSNA ODRZAŃSKIEGO