Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim w dniach 16.02.-27.02.2015 r. zorganizowało zajęcia w ramach projektu „Zimowa Ferajna”.

W warsztatach wzięli udział uczniowie ze szkół z terenu gminy Krosno Odrzańskie.

„Zimowa Ferajna” to cykl zajęć profilaktycznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych, sportowych, wyjazdy do kina, a także zabawy finałowe. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, aby w ten czas porzucić telewizor, komputer i móc spędzić go na rozwijaniu swoich zainteresowań.

„ZIMOWA FERAJNA” ZDOBYŁA DOFINANSOWANIE W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH/GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2015.

YouTube Preview Image

Zimowa-Ferajna-16-27.02.2015-03 Zimowa-Ferajna-16-27.02.2015-06 Zimowa-Ferajna-16-27.02.2015-08 Zimowa-Ferajna-16-27.02.2015-09 Zimowa-Ferajna-16-27.02.2015-13 Zimowa-Ferajna-16-27.02.2015-16 Zimowa-Ferajna-16-27.02.2015-25 Zimowa-Ferajna-16-27.02.2015-28 Zimowa-Ferajna-16-27.02.2015-30 Zimowa-Ferajna-16-27.02.2015-31