Zapraszamy do wzięcia udziału w Eliminacjach Lubuskiego II Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej w Bobrowicach. Zgłoszenia można składać do 30.04.2022 r. na adres email: dyrektor.gokis@bobrowice.pl z dopiskiem “Eliminacje Lubuskie do II Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej”.

Organizator przewidział następujące nagrody:

I miejsce:1000 zł

II miejsce: 800 zł

III miejsce 500 zł

Serdecznie zapraszamy!