Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim zaprasza do wzięcia udziału w prezentacjach rejonowych Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego w ramach programu „PRO ARTE 2017”, realizowanego przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

 

Harmonogram prezentacji wygląda następująco:

14 marca 2017 r. – kategoria I (klasy I-III), godz. 10.00.
15 marca 2017 r. – kategoria II (klasy IV-VI), godz. 10.00.
16 marca 2017 r. – kategoria III (gimnazja), godz. 10.00.

Miejsce: Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1 .

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia

znajdują się w załącznikach.

FORMULARZ – http://rcak.pl/wp-content/uploads/2016/06/RECYTACJA-FORMULARZ.pdf 

REGULAMIN – http://rcak.pl/wp-content/uploads/2016/06/REGULAMIN-RECYTACJA-2.pdf   

Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2017 r. na adres:

Centrum Artystyczno–Kulturalne „Zamek”, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel. 68-383-89-94,

lub na adres e-mail: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl.

Podczas eliminacji rejonowych LKR zostanie wytypowanych 5 osób, które wezmą udział w dalszym etapie konkursu, tj. w prezentacjach powiatowych.

Prezentacje Powiatowe LKR odbędą się 5 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w Gubińskim Domu Kultury, ul. Westerplatte 14, 66-620 Gubin (kolejno I, II, III kategoria).