Zapraszamy do udziału w projekcie Festiwal Kros.Kultura !


Projekt Kros.Kultura jest przedsięwzięciem artystycznym złożonym z wielu autonomicznych „wydarzeń” realizowanych w jednym miejscu i czasie.

„Wydarzenie” to każda forma aktywności mająca na celu promocję produktu i wpisująca się w konwencje m.in. taneczne, muzyczne, teatralne i parateatralne (happening, performace), plastyczne (wystawa, plener, pokaz), a także wystawiennicze (wszelkie stoiska promocyjne, z rękodziełem ludowym, potrawami regionalnymi, prezentacje zawodów artystycznych czy stoiska promujące firmy oraz przedsiębiorców prywatnych) i itp.

Pierwsza edycja festiwalu odbędzie się podczas Dni Krosna Odrzańskiego. Udział w projekcie jest otwarty. Zapraszamy do współpracy instytucje, stowarzyszenia, osoby prywatne, przedsiębiorców, szkoły, przedszkola, indywidualnych twórców oraz wszystkich pragnących współtworzyć tegoroczne święto miasta.

Liczymy na Państwa pomysłowość i kreatywność w ukazaniu bogactwa artystycznego i gospodarczego miasta i gminy Krosno Odrzańskie. W pierwszej edycji festiwalu preferowane są wydarzenia realizowane w plenerze.

Propozycje współpracy należy składać na formularzach (w formie papierowej lub elektronicznej) w terminie do 11 maja 2012 r. na poniżej podany adres:

Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek”

ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

e-mail: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl

z dopiskiem: Festiwal Kros.Kultura

Regulamin projektu oraz formularz zgłoszenia są dostępne poniżej w załączniku. Wystarczy kliknąć.


REGULAMIN- Kros.Kultura

KARTA OFERTY – Kros.Kultura