Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze i Centrum Artystyczno – Kulturalne “Zamek” w Krośnie Odrzańskim zapraszają na konferencję pn. “GIECZ – SANTOK – KROSNO W PAŃSTWIE PIASTÓW DO POŁOWY XI WIEKU” oraz otwarcie wystawy pt. “47 DŁUGICH LAT… HISTORIA REZERWATU ARCHEOLOGICZNEGO W GIECZU”, które odbędą się 12 października 2011 r. w kaplicy Zamku Piastowskiego.

 

 

W programie:

10.00 – 10.10

POWITANIE I WPROWADZENIE DO TEMATYKI SPOTKANIA (prowadzenie Marlena Magda-Nawrocka)

10.10 – 10.30

SKARB BRĄZÓW Z OKOLIC KROSNA

10.45 – 11.20

MIEJSCE GRODU W GIECZU W PROCESIE FORMOWANIA SIĘ PAŃSTWA POLSKIEGO

mgr Teresa  Krysztofiak (kierownik Rezerwatu Archeologicznego Gród Piastowski w Gieczu).

11.25 – 12.00

GRÓD W SANTOKU – „KLUCZ I STRAŻNICA KRÓLESTWA”

dr Kinga Zemelska – Monczak (adiunkt  w Pracowni Wczesnego Średniowiecza, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk   Oddział w Poznaniu).          

12.05 – 12.40

KROSNO W PAŃSTWIE PIASTÓW DO POŁOWY XI WIEKU – PRÓBA PODSUMOWANIA  WIELOLETNICH BADAŃ E. DĄBROWSKIEGO

M. Magda-Nawrocka (starszy kustosz w Pracowni  Archeologii Średniowiecza i Nowożytności Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy)

13.00

Otwarcie  wystawy pt. „47 DŁUGICH LAT… HISTORIA REZERWATU ARCHEOLOGICZNEGO W GIECZU”.

Wystawa pochodzi ze zbiorów Rezerwatu Archeologicznego Gród Piastowski w Gieczu, Oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Wystawę będzie można oglądać w krośnieńskim zamku  do 22 listopada 2011 r.

 Serdecznie zapraszamy !