Sekretariat Centrum Artystyczno – Kulturalnego Zamek jest otwarty od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7.30 do 15.30

kontakt z sekretariatem pod numerem telefonu  884 008 338