Codziennie o 09.00 rano od poniedziałku 06 lipca do piątku 10 lipca na profilu facebookowym CAK Zamek (https://www.facebook.com/CAKZamek/) będą pojawiały zadania do wykonania polegające na odnalezieniu na terenie naszego miasta konkretnych miejsc i obiektów (najczęściej użyteczności publicznej), zrobieniu sobie na ich tle tzw. selfie i przesłanie go komunikatorem WhatsApp na nasz numer 794402351.

Zatem koniecznie na smartfonach zainstalujcie aplikację WhatsApp. Będzie wam niezbędna do wysyłania zdjęć.

Bądźcie gotowi! Na najlepszych czekają nagrody w postaci bonów podarunkowych wartości 100 zł do realizacji w Media Expercie.

Oto jak będą przyznawane punkty:

– przyznawanie punktów będzie odbywało się dwutorowo: część punktów można będzie zdobyć za szybkość wykonania zadania – a część za jego dokładność

– punkty za szybkość wykonania zadania będą przyznawane jedynie uczestnikom wypełniającym podane wcześniej minimum (codziennie będzie inne dla poszczególnych zadań)

– uczestnik podający najwcześniej odpowiedź otrzyma 10 punktów, następny 9, następny 8… i w końcu 10 osoba otrzyma 1 punkt – pozostali uczestnicy otrzymują punkty jedynie za ilość zaliczonych selfie

– w klasyfikacji końcowej liczą się punkty zsumowane z całego okresu zabawy

Wyniki zabawy i nazwiska zwycięzców będzie można znaleźć na naszym facebooku 13 lipca 2020 roku o godzinie 09.00. Dlatego niezbędne jest wypełnienie przez uczestników , rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział i przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.

Oświadczenie można wypełnić na miejscu w zamku lub pobrać tutaj:  https://zamek.krosnoodrzanskie.pl/wp-content/uploads/2020/07/zgoda-i-oświadczenie-dot-danych-osobowych-cak-Akcje-Wakacje-2020-gra-miejska.pdf

Zapoznajcie się z pełnym regulaminem zabawy, który dostępny jest tutaj : https://zamek.krosnoodrzanskie.pl/wp-content/uploads/2020/07/Gra-Miejska-2020-opis-i-regulamin.pdf

https://zamek.krosnoodrzanskie.pl/wp-content/uploads/2020/07/Gra-Miejska-2020-opis-i-regulamin.pdf
https://zamek.krosnoodrzanskie.pl/wp-content/uploads/2020/07/Gra-Miejska-2020-opis-i-regulamin.pdf