Podczas tegorocznego Rybobrania,  w niedzielę 19 czerwca odbędzie się III edycja Otwartego Konkursu Kulinarnego o Wazę Wodnika.

W jury konkursu po raz kolejny przewodniczył będzie popularny krytyk kulinarny – Robert Makłowicz. 

Zasady rywalizacji będą analogiczne jak w przypadku znanych kulinarnych show – wyłonienie talentów spośród amatorów kuchni.

O konkursie:

III Otwarty konkurs kulinarny o WAZĘ WODNIKA organizowany w ramach RYBOBRANIA w Krośnie Odrzańskim  – zwany dalej Konkursem jest imprezą promocyjno – towarzyską mającą  na celu promocję Krosna Odrzańskiego oraz zachęcenie mieszkańców i gości do wspólnej zabawy.

W konkursie mogą uczestniczyć drużyny składające się z od 2 do 4 osób, których członkami   są amatorzy, nie pracujący w gastronomii. Formuła dobierania się drużyn jest dowolna (członkami drużyn mogą być znajomi z osiedla, pracy, uczniowie tej samej klasy, członkowie rodziny etc).

Drużyny chcące wziąć udział w konkursie w terminie do 16 czerwca 2016 r. powinny dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia do sekretariatu Centrum Artystyczno Kulturalnego Zamek w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie osobiście, mailem na adres e-mail: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl, lub faxem na nr 68 383 89 94. CAK ZAMEK poinformuje zgłoszone drużyny o zakwalifikowaniu się do konkursu telefonicznie, w dniu 17 czerwca 2016 r.

Konkurs odbędzie się w porcie rzecznym w Krośnie Odrzańskim w godzinach 14.00 – 15.00 oraz 16.00 – 17.00 w dniu 19.06.2016 r. O dokładnej godzinie rozpoczęcia rywalizacji i wręczenia nagród uczestnicy poinformowani zostaną po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

Jury konkursu pod przewodnictwem Roberta Makłowicza oceni potrawy przy stanowiskach rozmawiając  z ich twórcami i zadając dodatkowe pytania na temat ich przygotowywania.

Przyznane zostaną nagrody pierwsza, druga i trzecia. Organizatorzy mogą również przyznać dodatkowe wyróżnienia. Wręczenie nagród nastąpi w niedzielę 19.06.2016 r. w porcie rzecznym  w  trakcie imprezy RYBOBRANIE.

Z uwagi na określone zmiany, jakie pojawiły się w tegorocznej edycji konkursu, prosimy wszystkich zainteresowanych o szczegółowe zapoznanie się z  regulaminem konkursu, który wraz z kartą zgłoszenia jest dostępny poniżej.

REGULAMIN

KARTA