16 października 2014 r. w Krośnie Odrzańskim odbyła się inauguracja Roku Kulturalnego 2014/2015, którą zorganizowało Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” wspólnie z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy.

Podczas imprezy wręczono podziękowania i statuetki „Przyjaciel Zamku Piastowskiego” oraz „Przyjaciel Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy”.

Ze strony CAK „Zamek” statuetkę „Przyjaciel Zamku Piastowskiego” otrzymały następujące osoby:
ppłk Jarosław Szczypiorski – dowódca 5 Kresowego Batalionu Saperów,
Zbigniew Lubczyński – dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
Danuta Gzik – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy,
Robert Polański – lokalny modelarz, pasjonata historii.

Henryk Brudło – dyrektor CAK „Zamek” również wręczył specjalne podziękowania dla Danuty Cierpisz, ks. proboszcza Zbigniewa Samociaka, Ewy Lubczyńskiej, Michała Ciesielczyka, Iwony Dobryniewskiej, por. Tomasza Nowackiego, Tomasza Miechowicza, Beaty Ciechanowicz oraz PGE Gubin za ogromną troskę, zaangażowanie oraz wkład pracy w rozwój działalności kulturalnej CAK „Zamek”.

Z kolei krośnieńska Biblioteka do grona swoich przyjaciół przyjęła Tomasza Struka – dyrektora OSiR’u, Iwonę Dobryniewską – dyrektora PSM I Stopnia, Danutę Cierpisz – prezesa Wojskowego Oddziału PTTK, Tomasza Rafała Rogowskiego – radnego RM i właściciela sieci sklepów „Żabka” oraz Jerzego Szymczaka – społecznego opiekuna zabytków.

Szczególne podziękowania należą się również jednej Pani z Krosna Odrzańskiego – Alinie Bzówce, która pomimo swojego wieku cały czas aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Krosna Odrzańskiego. Jest na każdej imprezie kulturalnej i sportowej organizowanej w Krośnie Odrzańskim oraz co roku bierze udział m.in. w konkursie na najlepsze wino i nalewkę domowej produkcji.

Następnie dyrektorzy instytucji kultury zaprezentowali plan imprez kulturalnych na przyszły rok. Natomiast od strony artystycznej imprezę uświetniły występy grup artystycznych: Perfectly, Nadodrze oraz Paciaciaki.

Po inauguracji w galerii „Krużganki” uroczyście otwarto wystawę prac Igora Myszkiewicza pt. „Ilustrator”, którą będzie można oglądać do połowy listopada br.

Następnie, goście mieli okazję wziąć udział w pokazie parzenia kawy „po etiopsku” w wykonaniu Mersh’y Woldu, który odbył się na zamkowym dziedzińcu.

  IRK-16.10.2014-29 - Kopia IRK-16.10.2014-30 - Kopia IRK-16.10.2014-36 - Kopia IRK-16.10.2014-44 - Kopia IRK-16.10.2014-51 - Kopia  IRK-16.10.2014-55 IRK-16.10.2014-57 IRK-16.10.2014-59 IRK-16.10.2014-60  IRK-16.10.2014-70 IRK-16.10.2014-71 IRK-16.10.2014-73  IRK-16.10.2014-81Wernisaz-Igor-16.10.2014-32 Wernisaz-Igor-16.10.2014-36IRK-16.10.2014-85 IRK-16.10.2014-91