W Centrum Artystyczno – Kulturalnym „Zamek” prowadzony jest Jawny Rejestr Danych Osobowych

w postaci papierowej.  Każdemu zainteresowanemu treść rejestru jest udostępnia do przeglądania
w siedzibie CAK „Zamek” w godzinach pracy centrum.

Podstawa prawna:

1)     art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)

2)     Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych
( Dz. U. 2015 poz. 719)