Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 listopada 2014 r. (piątek) CAK „Zamek” w Krośnie Odrzańskim będzie nieczynny.

Dzień wolny w dniu 28 listopada 2014 r. został wprowadzony dla pracowników CAK „Zamek” w Krośnie Odrzańskim na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 – tekst jednolity ze zm.) w zamian za święto ustawowo wolne przypadające w sobotę 1 listopada 2014 r.

Ponadto informujemy, że w/w dniu muzeum Zamku Piastowskiego będzie dostępne dla turystów i mieszkańców w godz. 10.00 – 17.00. Serdecznie zapraszamy!