Szanowni Państwo! Po kilku tygodniach możemy otworzyć dla Was podwoje naszej instytucji. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi nowych zasad funkcjonowania Centrum oraz zwiedzania Zamku Piastowskiego. Zgodnie z przepisami wejdą w życie od dnia 6 czerwca 2020. Poniżej znajduje się komunikat w tej sprawie.

Zasady korzystania przez turystów i inne osoby  z obiektu Zamku Piastowskiego

– siedziby  Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek”  w Krośnie Odrzańskim, obowiązujące od dnia 6 czerwca 2020 r.:

 1. Każdy wchodzący do Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim ma obowiązek zakrywania ust i nosa – zgodnie z przepisami krajowymi (z wyjątkami przewidzianymi w/w przepisami) oraz ma obowiązek dezynfekować ręce na przygotowanym do tego celu stanowisku.
 2. Powyższe postępowanie jest obowiązujące dla wszystkich osób odwiedzających, w tym: turystów i interesantów Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim.

Turyści:

 1. Zwiedzanie Zamku Piastowskiego jest odpłatne (szczegółowy regulamin jest wywieszony  w ogólnodostępnym miejscu oraz na stronie internetowej www.zamek.krosnoodrzanskie.pl  – prosimy o zapoznanie się z nim).
 2. Zwiedzanie odbywa się tylko z przewodnikiem, w godzinach:
  1. od 11.00  do 18.00 (wtorek-piątek) 
  1. od 12.00 do 18.00 (sobota-niedziela)    

przy czym każdorazowo ostatnie wejście zwiedzających jest o godzinie 17.00.

 • Wejście grup zwiedzających tylko o pełnych godzinach zegarowych
 • W przypadku grup zorganizowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
  • Sekretariat, tel. 884 008 338
  • Punkt Informacji Turystycznej, tel.  570 130 136
 • Liczebność grupy zwiedzającej to maksymalnie 15 osób.

Biuro Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim:

 1. Otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
 2. W celu załatwienia spraw prosimy o wcześniejszy  kontakt telefoniczny z Sekretariatem – tel. 884 008 338

Kasa Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim:

 1. Dostępna w części bramnej Zamku Piastowskiego (nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się na wizytę).
 2. Kasa czynna jest w godzinach funkcjonowania sekretariatu.

Dyrektor Centrum Artystyczno – Kulturalnego “Zamek” w Krośnie Odrzańskim