Komunikat z dnia 8 września 2020 roku

W związku z kierowanymi do organizatorów pytaniami informujemy, że uczestnicy pierwszej grupy konkursowej (uczniowie klas I -IV) zgodnie z regulaminem konkursu dla tej grupy muszą dokonać zgłoszenia do dnia 15 września 2020 roku. Przez zgłoszenie w tej grupie rozumiemy dostarczenie oświadczenia oraz zgody do wychowawcy klasy i jednocześnie przesłanie zdjęcia na wskazany w regulaminie adres internetowy.