UWAGA! Ważny komunikat dotyczący spraw organizacyjnych imprez realizowanych na terenie Zamku Piastowskiego.

Zespół Drugi Peron zagra w kaplicy zamkowej 7  sierpnia o godzinie 19.00; w związku z tym informujemy o sprawach organizacyjnych (związanych z covid 19):

  • Na teren zamku wchodzą tylko osoby posiadające bilet/zaproszenie (obowiązuje limit miejsc; powyżej limitu miejsc nie będą wpuszczane dodatkowe osoby)
  • Każdy wchodzący wypełnia kartę informacyjną
  • Na terenie zamku, w szczególności w kaplicy obowiązuje (zgodnie z krajowymi przepisami) zakrywanie ust i nosa (również w trakcie koncertu !)
  • W kaplicy zamkowej – w miejscu odbywania koncertu są rozstawione krzesła zgodnie z obowiązującymi przepisami, prosimy korzystać z tak przygotowanych miejsc
  • Na terenie dziedzińca zamkowego obowiązuje konieczność utrzymania dystansu 1,5 m dla osób nie mieszkających razem