Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula zaprasza na konferencję pod patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie pt. „Idea abstynencji w procesie zdrowienia osoby uzależnionej od alkoholu”, która odbędzie się 19 maja 2016 roku (czwartek) w Centrum Artystyczno – Kulturalnym ZAMEK w Krośnie Odrzańskim.

Podczas konferencji wykład pt. „Od omnipotencji do dewaluacji zmiany terapeutycznej” wygłosi prof. UAM, dr hab. Pani Lidia Cierpiałkowska. Wśród pozostałych prelegentów głos zabiorą Pani Izabela Sumińska – kierownik Ośrodka Terapii „Horyzont Bis” w Krośnie Odrzańskim, Pani Marta Obuchanicz i Pan Leszczek Pieńczak – specjaliści psychoterapii w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Ciborzu oraz przedstawiciele grup trzeźwościowych.

Konferencja w całości zostanie sfinansowana w ramach GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2016.

 

700x1008-images-articles-plakat1a-page-001