stopka

Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału

w polsko – niemieckiej konferencji, która odbędzie się 25.października 2017r.

o godzinie 11.00 w Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim.

Jej głównym tematem będzie publikacja wyników badań architektonicznych powstałych podczas realizacji projektu pt.:

”Pograniczne dziedzictwo historyczne odkrywane w architekturze Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim”.

Przeprowadzenie badań, ich opracowanie oraz druk było możliwe dzięki Funduszowi Małych Projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr/ Spree-Neiβe-Bober w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Zapisy prowadzone są pod nr telefonu 68 383 89 94 lub w sekretariacie Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim.

Spotkanie jest bezpłatne. Ilość miejsc jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!