Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że w dniach od 5 do 19 marca 2014 r. zostaną wystawione do publicznego wglądu zgłoszone na konkurs architektoniczno-urbanistyczny koncepcje programowo-przestrzenne na opracowanie zagospodarowania skarpy nadodrzańskiej, promenady od Urzędu Miasta do kasyna wojskowego oraz rewitalizacji Parku Tysiąclecia pomiędzy ul. Poznańską i WOP w Krośnie Odrzańskim.

W/w prace są dostępne:
w wersji papierowej na planszach w krużgankach Zamku Piastowskiego przy ul. Szkolnej 1 w Krośnie Odrzańskim od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 – 17.00, w soboty i niedziele w godzinach: 12.00 – 17.00, w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim www.krosnoodrzanskie.pl w zakładce planowanie przestrzenne.
Na konkurs wpłynęły 3 prace. Zapraszamy do zapoznania się z nimi, składania uwag do poszczególnych rozwiązań projektowych i oddawania głosów na najlepszą pracę konkursową.

Uwagi można składać w wersji papierowej w Zamku Piastowskim (krużganki) w specjalnie przygotowanych zeszytach oznaczonych kodami poszczególnych prac oraz na przygotowanych drukach (w załączeniu poniżej) a także w wersji elektronicznej na adres mailowy: promenadakonkurs@krosnoodrzanskie.pl z podaniem kodu opisywanej pracy. Uwagi może zgłosić każdy, bez konieczności podawania danych osobowych.

Aby wziąć udział w głosowaniu należy wypełnić specjalnie przygotowany kupon (załączony poniżej), wrzucić do urn znajdujących się w Zamku Piastowskim (w kaplicy) lub Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim bądź wysłać jego skan na adres: promenadakonkurs@krosnoodrzanskie.pl . Wydrukowane kupony dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta UM oraz w Zamku Piastowskim. Organizator konkursu zapewnia, że po jego rozstrzygnięciu kupony zostaną zniszczone.

Autorzy pracy, która zdobędzie największą liczbę głosów mieszkańców otrzymają wyróżnienie honorowe Burmistrza. Będą też mieli możliwość zaprezentowania swojej firmy oraz wybranej przez mieszkańców pracy w lokalnych mediach.Wśród osób biorących udział w głosowaniu zostanie rozlosowanych 10 upominków promocyjnych Gminy Krosno Odrzańskie.Uwagi mieszkańców i głosy oddane na najlepszą pracę zostaną przekazane do Sądu Konkursowego, który będzie obradował w dniu 20 marca 2014 r. Urny do głosowania zostaną wystawione w Krośnie Odrzańskim w krużgankach Zamku Piastowskiego przy ul. Szkolnej w godzinach otwarcia Zamku Piastowskiego oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta przy ul. Parkowej w godzinach pracy Urzędu. Wyniki konkursu zostaną upublicznione na stronie internetowej www.krosnoodrzanskie.pl do dnia 20 kwietnia 2014 r.

PLIKI DO POBRANIA
Kupon konkursowy
Uwagi do projektu