Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że w dniach od 15 do 29 stycznia 2014 r. zostaną wystawione do publicznego wglądu zgłoszone do konkursu architektoniczno – urbanistycznego koncepcje programowo-przestrzenne na opracowanie terenu „Starego Miasta” w Krośnie Odrzańskim.
 
Prace dostępne będą:

1) w wersji drukowanej na planszach w Zamku Piastowskim (kaplica) przy ul. Szkolnej 1 w Krośnie Odrzańskim w następujących godzinach:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 – 18.00,

w soboty i niedziele w godzinach: 11.00 – 17.00.

2) w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim www.krosnoodrzanskie.pl w zakładce planowanie przestrzenne.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego zaprasza mieszkańców do zapoznania się z pracami konkursowymi, składania uwag do poszczególnych rozwiązań projektowych i oddawania głosów na najlepszą pracę konkursową.

Głosy można oddawać i uwagi można składać w wersji papierowej w kaplicy Zamku Piastowskiego i na biurze obsługi interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz w wersji elektronicznej na adres mailowy: staremiastokonkurs@krosnoodrzanskie.pl. do dnia 29 stycznia 2014 r. Uwagi mieszkańców i głosy oddane na najlepszą pracę zostaną przekazane Sądowi Konkursowemu, który obraduje w dniach 30 – 31 stycznia 2014 r.

Autorzy pracy konkursowej, która zostanie przez Sąd Konkursowy wybrana jako najlepsza opracują plan miejscowy do końca grudnia 2014 r., a na jego podstawie (według rozwiązań konkursowych) zostanie podzielony wolny pod zabudowę teren Starego Miasta i działki zostaną wystawione przez Gminę Krosno Odrzańskie na sprzedaż.

Konkurs, a po nim plan miejscowy ustalą przeznaczenie terenu i zasady zabudowy w celu szybkiego inwestowania bez zbędnych przeszkód i powołania do życia Stare Miasto w Krośnie Odrzańskim jako obszar handlowo – usługowy i centrum kulturalno – rekreacyjno – turystyczne.

Wyniki konkursu zostaną upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego do dnia 28 lutego 2014 r.