Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim przypomina o ogłoszonym KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM pt. „Społeczeństwo naszego miasta i gminy”. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie gminy Krosno Odrzańskie. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie fotografii przedstawiających aspekty życia codziennego Krosna Odrzańskiego i jego mieszkańców oraz ciekawe wydarzenia dziejące się na terenie miasta i gminy.

Materiał zdjęciowy może przyjąć charakter pojedynczych zdjęć, bądź fotoreportażu składającego się z 3 do 5 zdjęć w technice kolorowej lub czarno-białej. Zdjęcia zgłoszone do konkursu mogą być również nadsyłane na płytach CD oraz DVD. Nadsyłane fotografie muszą być wykonane pomiędzy 1 stycznia a 30 października 2010 roku.

Prace wraz z dołączoną kartą zgłoszeniową należy przesyłać listownie lub dostarczyć osobiście  w terminie do 30 listopada 2010 roku na poniżej podany adres: Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek”, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel. 68 383 89 94, z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY 2010”.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 17 grudnia 2010 roku.  Dla zwycięzców czeka wiele ciekawych nagród ufundowanych przez CAK “Zamek” i Krośnieńskie Stowarzyszenie ” Homo Artifex”. Ponadto, nadesłane przez uczestników konkursu fotografie zostaną wyeksponowane na wystawie fotograficznej w Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim. Autorzy nadesłanych prac uzyskają także dyplom potwierdzający uczestnictwo w konkursie.

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu. Regulamin konkursu fotograficznego oraz karta zgłoszenia znajduje się poniżej w załączniku:

Regulamin konkursu fotograficznego 2010

Karta zgłoszenia