Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” zaprasza do wzięcia udziału w konkursie literackim na krośnieńską legendę pt. „Moje miasto-moja legenda”.

Cele konkursu:

  • Zainteresowanie historią i kulturą miasta i regionu
  • Ugruntowanie poczucia tożsamości lokalnej
  • Promowanie i rozwijanie uzdolnień literackich

Adresaci konkursu literackiego:

  • Uczniowie szkół gimnazjalnych
  • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe

Zadania uczestników:

  • Napisanie legendy w  formie maszynopisu
  • Liczba stron do 10

Prace należy przesłać na adres: Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie bądź dostarczyć osobiście na adres placówki z dopiskiem konkurs literacki.

Termin nadsyłania prac mija z dniem 07 maja 2012 r. Szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu, który jest dostępny poniżej w załączniku. Wystarczy kliknąć.

Regulamin Konkursu Literackiego

na Krośnieńską Legendę