Gmina Krosno Odrzańskie, Sołectwo Stary Raduszec oraz Centrum Artystyczno – Kulturalne “Zamek” w Krośnie Odrzańskim, podobnie jak w latach ubiegłych organizują konkurs na „NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC I KOSZ DOŻYNKOWY GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE”.

Serdecznie zapraszamy sołectwa Gminy Krosno Odrzańskie do zaprezentowania swoich wieńców i koszy. Organizacja konkursu jest zachętą do kultywowania dawnych zwyczajów dożynkowych, a także oddaniem szacunku dla tradycji i kultury ludowej.

Liczymy, iż konkurs przyczyni się do wzbogacenia ludowego charakteru święta plonów, a zebranym na uroczystościach gościom da możliwość podziwiania pięknych wieńców i koszy wykonanych ze zbóż, warzyw, owoców oraz kwiatów polnych.

Karty zgłoszenia należy składać do dnia 15 sierpnia 2014 r. drogą pocztową lub osobiście na adres: Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz przyznanie nagród i wyróżnień nastąpi podczas Dożynek Gminnych w miejscowości Stary Raduszec, Gmina Krosno Odrzańskie w dniu 23 sierpnia 2014 r. ok. godz. 15.45.

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu, który załączamy  wraz z aneksem i  kartą zgłoszenia poniżej.

REGULAMIN KONKURSU, ANEKS i karta zgłoszenia 2014

Dodatkowych informacji mogą uzyskać Państwo w siedzibie CAK „Zamek” w Krośnie Odrzańskim lub pod nr tel. 68 383 89 94.