Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek”

w Krośnie Odrzańskim

informuje  

Z uwagi na wystąpienie fali powodziowej w Krośnie Odrzańskim w maju 2010 r., obchody Dni Krosna Odrzańskiego zaplanowane na 10 i 11 lipca 2010 r. zostały odwołane. W związku z powyższym konkurs na stoiska gastronomiczne i punkty handlujące mające wystawić się  w czasie Dni Krosna Odrzańskiego, tj. 10 i 11 lipca 2010 r. także został odwołany.