Styczeń to miesiąc, który ma w sobie niezwykle ważne święta: DZIEŃ BABCI i DZIEŃ DZIADKA.
Dlatego ogłaszamy konkurs na wiersz dla babci i dziadka! Młodzi artyści do piór!
Oto kilka informacji o konkursie:

Konkurs dotyczy własnego (napisanego przez siebie) wiersza poświęconego tematyce dnia babci i dziadka (dedykowany babci, dziadkowi).

Kilka informacji:

Organizatorem konkursu jest Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim.
Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie.
Konkurs zostanie przeprowadzony dla uczniów szkół podstawowych.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez CAK Zamek w Krośnie Odrzańskim.

Każdy autor może zgłosić 1 wiersz, napisany dowolną techniką. Wiersz o objętości tekstu nieprzekraczającej format A4
Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie niepublikowane i nienagradzane.
Jeden utwór, należy nadsyłać wyłącznie na adres internetowy: t.miechowicz@zamek.krosnoodrzanskie.pl .Utwór należy nadesłać w formie pliku PDF lub w formie pliku zdjęciowego (np. JPG)

szczegółowy regulamin dostępny jest tutaj