W dniu 22 kwietnia 2013 r. Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim rozstrzygnęło konkurs ofert na wyłączną realizację kompleksowej obsługi gastronomiczno – handlowej (w tym sprzedaż napojów alkoholowych) i rozrywkowo – rekreacyjnej podczas imprezy „Wielkie Grillowanie – II Majówka nad Odrą” w dniu 3 maja 2013 r.

Prawo wyłączności zostało przyznane Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowemu P.H.U., ul. Dąbrowskiego 67, 65-021 Zielona Góra, NIP 929-145-55-65,  kontakt telefoniczny: Piotr Starosta, tel. 604 992 050.