W dniu 6 marca 2014 r.  komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim rozstrzygnęła konkurs ofert na obsługę gastronomiczną na zasadzie wyłączności podczas imprezy plenerowej pn. „RYBOBRANIE 2014” w dniach 20 – 22 czerwca 2014 r. w porcie rzecznym w Krośnie Odrzańskim.

Prawo wyłączności do realizacji w/w usługi zostało przyznane następującej firmie: WĘGLOMIX, Zbigniew Kruger, ul. Grunwaldzka 24, 72 – 346 Pobierowo.