Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim ogłasza konkurs ofert na wyłączną realizację kompleksowej obsługi gastronomiczno – handlowej (w tym sprzedaż napojów alkoholowych) i rozrywkowo – rekreacyjnej podczas imprezy Wielkie Grillowanie nad Odrą – Majówka 2013 w dniu 3 maja 2013 r.


Oferty należy składać do dnia 22 kwietnia 2013 r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wielkie Grillowanie nad Odrą – Majówka 2013” lub osobiście Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Szczegółowe informacje nt. konkursu ofert w poniższym załączniku. Wystarczy kliknąć.

Konkurs ofert – Majówka 2013


Dodatkowych informacji:

nt. konkursu ofert udziela: Małgorzata Nowak – referent,

tel. 68 383 89 94, e-mail: m.nowak@zamek.krosnoodrzanskie.pl

nt. programu imprezy udziela: Radosław Sujak – instruktor ds. organizacji imprez,

tel. 68 383 89 94  w. 24, e-mail: r.sujak@zamek.krosnoodrzanskie.pl