W dniu 15.04.2014 r. komisja powołana przez Dyrektora CAK “Zamek”  rozstrzygnęła konkurs ofert na realizację usługi rozrywkowo – rekreacyjnej na zasadach wyłączności podczas imprezy „Rybobranie” w terminie 20 – 22 czerwca 2014 r.

Prawo wyłączności do realizacji w/w usługi zostało przyznane następującej firmie: Przedsiębiorstwo Usługowo – Rozrywkowe „Wesołe Miasteczko, ul. Kanałowa 1, 64-300 Nowy Tomyśl.