Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim zaprasza do składania ofert na wyłączną realizację usługi rozrywkowo – rekreacyjnej  w formie „Wesołego Miasteczka”, w tym urządzenia rekreacyjno – zabawowe (dmuchane zamki, zjeżdżalnie itp.) podczas imprezy „Rybobranie” w dniach 20 – 22 czerwca 2014 r.

Oferty należy składać do dnia 14 kwietnia 2014 r. drogą pocztową bądź e-mailową na podany adres: Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim,  ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, e-mail: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 68 383 89 94.