Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim zaprasza do składania ofert na wyłączną realizację usługi rozrywkowo – rekreacyjnej w formie „Wesołego Miasteczka”, w tym urządzenia rekreacyjno–zabawowe (dmuchane zamki, zjeżdżalnie itp.) podczas imprezy „Rybobranie” w dniach 18 – 19 czerwca 2016 r.

Oferty należy składać do dnia 29 lutego 2016 r. drogą pocztową bądź e-mailową na podany adres: Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, e-mail: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 68 383 89 94.