Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim ogłasza konkurs ofert na wyłączną realizację kompleksowej obsługi gastronomiczno – handlowej (w tym sprzedaż napojów alkoholowych) i rozrywkowo – rekreacyjnej podczas imprezy DOŻYNKI  GMINNE organizowanej w Szklarce Radnickiej w dniu 24 sierpnia 2013 r.

Oferty należy składać do dnia 9 sierpnia 2013 r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „DOŻYNKI  GMINNE 2013” lub osobiście Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Szczegółowe informacje nt. konkursu w poniższym załączniku:

Konkurs ofert na wyłączność – Dożynki Gminne 2013