WYNIK

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wynajem zaplecza technicznego wraz z obsługą na imprezę plenerową Rybobranie 2016”

W dniu 10.05.2016 r. komisja w składzie: Tomasz Miechowicz – dyrektor CAK „Zamek”, Małgorzata Nowak – referent oraz Monika Zgórecka – instruktor ostatecznie rozstrzygnęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wynajem zaplecza technicznego wraz z obsługą na imprezę plenerową Rybobranie 2016.

Prawo wyłączności do realizacji w/w usługi zostało przyznane następującej firmie: ROY SOUND Technika Estradowa, ul. Górczyńska 23, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wybór tej firmy był podyktowany jedynym kryterium – najniższą ceną; ujętym w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wynajem zaplecza technicznego wraz z obsługą na imprezę plenerową Rybobranie 2016”.