Węgierskie miasto Karcag od wielu lat jest partnerskim miastem Krosna Odrzańskiego. Włodarze Karcag zaprosili Gminę Krosno Odrzańskie do wspólnego projektu, jakim jest zorganizowanie konkursy plastycznego, pn. „Mój własny,wymarzony ogród…”.

Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” jako instytucja promująca m.in. ideę sztuk plastycznych jest koordynatorem projektu po stronie Krosna Odrzańskiego.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalną. Prace należy wysłać lub dostarczyć do siedziby CAK „Zamek”. Wszystkie wytyczne do konkursu znajdują się w poniższym regulaminie.

Regulamin – Mój własny,wymarzony ogród…

W razie pytań, prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za realizację konkursu w CAK „Zamek” jest Paulina Downar – instruktor ds. przedsięwzięć historycznych: e-mail p.downar@zamek.krosnoodrzanskie.pl, tel. 68 383 89 94.