Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” zaprasza serdecznie dzieci w wieku przedszkolnym do wzięcia udziału w Krośnieńskim Konkursie Recytatorskim dla Przedszkolaków, który  odbędzie się  13-14 czerwca 2017 roku w Zamku Piastowskim o godzinie 16:30.

Konkurs jest imprezą otwartą dla dzieci w wieku przedszkolnym, które uczęszczają do placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie. Konkurs będzie przeprowadzany w dwóch grupach wiekowych:

dla 1 grupy wiekowej (dzieci do lat 4 włącznie) – 13 czerwca 2017 roku

w Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim ul. Szkolna 1,

rozpoczęcie planuje się o godzinie 16.30.

………………………………………………………………………………………….

dla 2 grupy wiekowej (dzieci w wieku 5 – 6lat) – 14 czerwca 2017 roku

w Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim ul. Szkolna 1,

rozpoczęcie planuje się o godzinie 16.30.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest terminowe nadesłanie (dostarczenie) karty zgłoszenia na adres organizatora: Centrum Artystyczno–Kulturalne „Zamek”, ul. Szkolna 1; 66 – 600 Krosno Odrzańskie, tj. do dnia 9 czerwca 2017 roku (liczy się data wpływu karty do organizatora).

Zgłoszeń mogą dokonywać placówki (przedszkola i szkoły). Z każdej placówki mogą być zgłoszone dzieci w liczbie do 4 osób w każdej grupie wiekowej.

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu, który załączamy wraz z kartą zgłoszenia poniżej.

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA:

https://drive.google.com/drive/folders/0BxKhkiBmtDxMMzNzNkg1Yzl6Z3c