Centrum Artystyczno Kulturalne “Zamek” zaprasza serdecznie dzieci w wieku przedszkolnym do udziału w Konkursie Recytatorskim, który  odbędzie się  3 czerwca 2015 roku w Zamku Piastowskim o godzinie 16:30. W konkursie mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.           

W przeglądzie uwzględnione będą dwie grupy wiekowe:

1 grupa wiekowa (dzieci do lat 4 włącznie),

2 grupa wiekowa (dzieci w wieku 5-6lat).

Uczestników konkursu obowiązuje pamięciowe przygotowanie jednego wiersza lub fragmentu prozy o dowolnej tematyce, a czas prezentacji nie powinien przekroczyć 2 minut.  Z każdej placówki mogą być zgłoszone dzieci w liczbie do 4 osób w każdej grupie wiekowej. 

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu, który załączamy wraz z kartą zgłoszenia poniżej. 

Regulamin Krośnieńskiego Konkursu Recytatorskiego

dla Przedszkolaków

Karta zgłoszenia