Członkowie koła regionalnego Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Krośnie Odrzańskim po raz kolejny przygotowali historyczną grę terenową pt. “Krosno Odrzańskie przez wieki”, do udziału w której zaprosili trzyosobowe zespoły uczniów ze szkół podstawowych gminy Krosno Odrzańskie.

Głównym celem przedsięwzięcia było upowszechnianie i pogłębianie wiedzy młodzieży o dziejach regionu, ze szczególnym uwzględnieniem historii miasta Krosna Odrzańskiego.

Zespoły z poszczególnych szkół podstawowych wraz z opiekunami wyruszyli do siedmiu wskazanych miejsc na terenie dolnej części miasta, w których to wykonywali kolejno wyznaczone im czynności. Za poprawnie wykonane zadania  “gospodarze miejsc” przyznawali uczniom punkty.

Po wykonaniu zadań wszyscy uczestnicy spotkali się w Zamku Piastowskim, gdzie nastąpiło ogłoszenie zwycięskich zespołów oraz rozdanie nagród.

Na koniec spotkania uczniowie udali się wraz z Panem Jerzym Szymczakiem – Społecznym Opiekunem Zabytków do części krużgankowej zamku, aby obejrzeć znajdujące się w niej najnowsze wystawy historyczne.

Gra Terenowa 20151 Gra Terenowa 20154 Gra Terenowa 20155 Gra Terenowa 20158 Gra Terenowa 201510 Gra Terenowa 201512 Gra Terenowa 201514