Centrum Artystyczno – Kulturalne “Zamek” w Krośnie Odrzańskim  serdecznie zaprasza na prezentacje rejonowe do Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, które odbędą się w dniach 20 – 22 marca 2013 r. o godz. 10:00 w Zamku Piastowskim.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i  gimnazjów województwa lubuskiego.

Przebiegać będzie w drodze 3 stopniowych eliminacji – szkolnych (gminnych, miejskich), powiatowych i wojewódzkich, dla trzech grup wiekowych:

I grupa wiekowa (klasy I-III) – 20 marca br.

II grupa wiekowa (klasy IV-VI) – 21 marca br.

III grupa wiekowa (gimnazja) – 22 marca br.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: recytacji i wywiedzione ze słowa (dowolna forma jednoosobowej prezentacji tekstu, np. teatr jednego wiersza, łączenie tekstu ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie karty uczestnictwa w terminie do 15 marca 2013 r. w Centrum Artystyczno – Kulturalnym „Zamek”, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu. Regulamin oraz karty zgłoszenia są dostępne w CAK „Zamek”, ul. Szkolna 1  oraz poniżej w załączniku:

Regulamin LKR 2013

Karta uczestnictwa – LKR -2013


Podczas eliminacji rejonowych LKR zostanie wytypowanych 5 osób z każdej kategorii, które wezmą udział w dalszym etapie konkursu, tj. w eliminacjach powiatowych. Prezentacje Powiatowe LKR odbędą się 9 kwietnia 2013 r. o godz. 9:30 (kat. I, II, III) w Gubińskim Domu Kultury  (ul. Westerplatte 14).