W dniu 4 marca 2015 r. Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z laureatami ogólnopolskiego konkursu literackiego „Mój Arsenał”, ogłoszonego w ubiegłym roku w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Celem pomysłodawców konkursu była popularyzacja wśród młodzieży szkolnej naczelnej dewizy Szarych Szeregów – idei braterstwa i służby Ojczyźnie oraz uczczenia harcerzy biorących udział w Akcji pod Arsenałem.

W konkursie przyznano trzy równorzędne nagrody dla trzech uczennic:
– Magdaleny Świadek z Krosna Odrzańskiego,
– Weroniki Pniak z Teresina,
– Klaudii Pydyś z Lublina.
Wręczono także 10 wyróżnień. Łącznie na konkurs zgłoszono 213 prac.

Na uroczystości prezydent Komorowski podkreślił, że konkurs nie tylko ma utrwalić pamięć o akcji pod Arsenałem i dokonaniach Szarych Szeregów, ale również ma umocnić przekonanie, że “ten etos jest w dalszym ciągu ważny”.

“Każdy człowiek w swoim życiu ma okazję do zaznaczenia swojej niezgody na zło, że stoi po stronie świata wartości, że w imię wielkich rzeczy ma zdolność poświęcenia czegoś z własnego życia” – powiedział prezydent.

 YouTube Preview Image

Magda-Swiadek-2015-05

Magda-Swiadek-2015-01  Magda-Swiadek-2015-03