Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim zaprasza na uroczyste otwarcie pierwszego szlaku historycznego w Krośnie Odrzańskim.

Jest to szlak zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Marsz po historię, czyli spacer po Krośnie Odrzańskim”.

Miejski szlak historyczny składa się z drogowskazów dla ruchu pieszego z informacją o zabytkach, mapy historycznej oraz tablic opisujących warte podkreślenia obiekty historyczne w przedwojennym Crossenan der Oder oraz w dzisiejszym Krośnie Odrzańskim. Na trasie krośnieńskiego szlaku znalazły się takie miejsca, jak Zamek Piastowski, kamieniczki, kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej, Most na Odrze, krośnieńskie grodzisko, punkt widokowy, aleja willowa, domy krośnieńskich rybaków i wiele innych ciekawych obiektów.

Uroczyste otwarcie szlaku odbędzie się 1 września 2014 r. o godz. 17.00. Miejsce spotkania – Promenada w Parku Tysiąclecia. Zachęcamy do zabrania ze sobą kijków do Nordicwalking.

W tym dniu przespacerujemy się z przewodnikiem ulicami Krosna Odrzańskiego, odwiedzając oznaczone przez nas miejsca. Następnie odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy przy Zamku Piastowskim oraz poczęstunek.

Ponadto każdy, kto weźmie udział w imprezie, otrzyma mini przewodnik z opisem i mapą prezentującą szlak.

„Marsz po historię, czyli spacer po Krośnie Odrzańskim” to pierwszy szlak historyczny w mieście, który przyczyni się do rozwoju i rozbudowy infrastruktury turystycznej, a także do zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego. Liczymy, że taka popularyzacja dziejów umożliwi nam nie tylko pozyskanie nowych turystów, ale także przywróci pamięć o przedwojennym mieście i podtrzyma jego bogatą historię. Wierzymy, że przygotowany przez nas szlak historyczny pozwoli na to, aby ważne dla Krosna Odrzańskiego miejsca nie uległy zapomnieniu przez kolejne pokolenia.

Otwarcie szlaku historycznego organizuje Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim przy współpracy Oddziału wojskowego PTTK w Krośnie Odrzańskim.

„Marsz po historię, czyli spacer po Krośnie Odrzańskim” jest współfinansowany z następującego funduszu:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.”Operacja pt: „Marsz po historię, czyli spacer po Krośnie Odrzańskim” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

plakat_marsz.s