W dniach 10 – 15 lipca 2010 r. w Centrum Artystyczno – Kulturalnym “Zamek” w Krośnie Odrzańskim odbędą się międzynarodowe warsztaty dla młodzieży ze Słowacji, Niemiec, Litwy oraz Polski.

Głównym tematem kilkudniowej wymiany polsko-niemiecko-litewsko-słowackiej jest świat widziany oczyma młodego europejczyka. Uczestniczyć  w niej będzie 40 młodych ludzi, którzy na terenie CAK “Zamek” będą malować na szkle witraże oraz wykonywać obrazy techniką collage. Świat przedstawiony tymi sposobami ma odzwierciedlać uczucia a także uczyć zrozumienia i tolerancji. W to wszystko zostanie wkomponowana część taneczno – muzyczna, gdyż talenty jakie posiadają młodzi w tych dziedzinach warte są tego, aby ujrzały światło dzienne. Wszystkie te działania sięgają wcześniejszych wymian i stanowią kontynuację realizowanych w minionych latach przedsięwzięć na rzecz wspólnej Europy współfinansowanych przez program “Młodzież w działaniu”. Najważniejsze jest to, że wpisują się w zainteresowania młodych Europejczyków. Poza głównym tematem będzie wiele zajęć ukierunkowanych na integrację społeczną , wzajemne poznanie siebie i kultury swojego kraju. Zaplanowano takie zajęcia jak: gry i zabawy integracyjne w tym “Wygibajtus Europejski”, który stał się jednym z ważnych punktów naszych wymian itp. Efekty wymiany zostaną rozpropagowane podczas działań podsumowujących projekt 14.07.2010 r. o godz. 16:00 na dziedzińcu Zamku Piastowskiego oraz na zakończenie lata. Będą dostępne nie tylko dla młodych, ale również dla szerszej społeczności lokalnej.