W sobotę, 10 maja 2014 r. w Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim gościliśmy Grupę AA HORYZONT BIS, która zorganizowała w tym dniu  MITYNG na temat „W jaki sposób rozwiązywałem/łam swoje problemy na trzeźwo?”.

W spotkaniu wzięło udział około 150 osób, które przyjechały z różnych zakątków województwa lubuskiego, a nawet Polski. Na program imprezy złożyły się takie elementy, jak: dyskusja, zwiedzanie wystaw i ekspozycji oraz zabawa integracyjna.

Mityng odbył się pod hasłem: „Radością się dzielić z innymi, a problemy rozwiązywać samodzielnie”.